Coaching

A coach az a személy, aki több, vagy más jellegű tapasztalattal, nézőponttal, stratégiával, mintával rendelkezik, és képes arra, hogy a hozzá forduló egyént valamilyen cél elérésében segítse, támogassa. Nem barát, nem rokon vagy élettárs, hanem kívülálló, aki épp emiatt tud elfogulatlan lenni.

Nem ad tanácsot, nem cselekszik az ügyfél helyett, ahogy az edző sem futja le a távot a sportoló helyett.

Nem guru, nem varázsló, és nem “old meg” semmilyen válságos helyzetet, problémát egy óra alatt. Viszont segíteni tud:

  • valamilyen személyes cél elérésében
  • jövőkép kialakításában, tisztázásában (Hogyan akarok élni?)
  • a vágyott állapot elérésében (Hogyan éljek boldog, kielégítő életet?)
  • értékek, értékrend tisztázásában (Mi a fontos számomra?)
  • önismeret fejlesztésében (Mik az erősségeim, hogyan tudom ezeket kihasználni?)
  • elakadások megoldásában (konfliktushelyzetek, kapcsolati, munkahelyi problémák, kiúttalanság)
  • újratervezésben (Változtatni szeretnék!)
  • szemléletváltásban
  • a célok megvalósításában
  • tehetségének kibontakoztatásában

A coaching egy folyamat, amely során az adott helyzetet együtt oldjuk meg: feltérképezzük a saját erőforrásokat, és olyan tervet készítünk, amelyet meg is lehet valósítani. Mindenképpen szükséges azonban, hogy ne csak én, hanem Ön is elkötelezett legyen. Ne csak akarja azt, amiért felkeresett engem, hanem akarjon tenni is érte.