Rólam

Koleszár Viktória vagyok. 15 éve tevékenykedem mint tanár.

Diplomáimat Pécsett és Szegeden szereztem. Folyamatosan bővítem szakmai ismereteimet, továbbképzéseken, konferenciákon, módszertani műhelyfoglalkozásokon. 12 éven át érettségiztettem, de tanítottam nyelviskolában, kipróbáltam magam a felnőttoktatás területén is.

Tanárként az oktatás mellett a nevelő munka legalább olyan fontos volt: osztályfőnökként a tanulók, szülők, edzők sokszor kerestek fel gondjaikkal, személyes problémáikkal. Sok egykori diákom az iskolapadból kikerülve is megtisztel bizalmával, továbbra is hozzám fordul, ha öröm vagy bánat éri – vagy ha csak egy jót beszélgetnénk.

Az elmúlt 15 évben rengeteg tapasztalatot szereztem az emberekkel való együttműködés, a közös munka, a különböző stresszhelyzetek, konfliktusok megoldásának terén. Érdeklődésem fokozatosan ebbe az irányba terelődött: a tanári pálya szakmai része mellett egyre inkább előtérbe került az „emberi tényező”. Ezért döntöttem úgy, hogy mint coach és tréner másfajta megközelítésben foglalkozom azzal, ami a legjobban érdekel.

Az emberekkel.