Friss

A lány, aki az álmát éli

Szabó Nikolett IFBB Elite Pro Fitness profi sportolóval, világbajnokkal beszélgettem

 

Szabó Nikolett IFBB Elite Pro versenyző, aki 8 éves kora óta űzi a fitness sportágat és azóta is töretlenül hatalmas szerelmese.

Az elmúlt 14 évben „amatőrként” világbajnok, kétszeres Junior Európa-bajnok, Felnőtt abszolút Európa-bajnok, kétszeres Amateur Olympia győztes. Profiként Arnold Classic Europe Elite Pro győztes, Arnold Classic Afrika Elite Pro 2. helyezett, Elite Pro Világ Bajnokság 3. helyezett. Jelenleg a profi versenyzés a fő foglalkozása, de emellett edzősködik illetve sminkesként is tevékenykedik (fotó –, televízió –, divatsminkes és szépségtanácsadói végzettséggel). Scitec plakátokon rendszeresen találkozhatsz a képével. Volt szerencsém Nikit osztályfőnökként négy évig figyelemmel kísérni, illetve tanítani, érettségiztetni. A sportiskolában, ahová járt, elképesztő fegyelmezettségéről és profizmusáról győződhettem meg. Most a „titkos összetevőről”, a sikerreceptről kérdeztem.

Milyen külső és belső tényezőket neveznél meg, melyek a sikered legfontosabb összetevői?

Talán az, hogy a mai napig imádom azt amit csinálok, minden egyes „összetevőjével” együtt. Természetesen külső támogatásból sem szenvedtem sose hiányt, hiszen a szüleim mindig mellettem állnak.

Volt -e nagy buktató, negatív élmény, kudarc az eddigi pályádon? Hogyan kezelted, hogyan tudtad feldolgozni?

Volt, nem is egy. Sajnos vagy nem sajnos az én sportágam abszolút szubjektív. Hiába van úgy, hogy egy adott versenyző jobb a másiknál, előfordul, hogy nem az az eredmény születik, aminek kellett volna (mindenféle elfogultság nélkül). Gyerekként ezt nagyon nehéz volt felfognom illetve elfogadnom, ezeknél a pontoknál segítettek rengeteget a szüleim plusz a sportom szeretete. Most már próbálom ezeket a szituációkat higgadtan kezelni, már amennyire egy ilyet lehet…Ilyen szituáció után mindig egyre jobb és jobb szeretnék lenni és annyira tökéletesen teljesíteni, hogy esély se legyen arra, hogy olyan helyezés legyen az enyém, ami nem egyezik a teljesítményemmel.

Számodra mit jelent a siker? Mikor érzed sikeresnek magad?

Azt, hogy a versenyen úgy teljesítek, ahogy azt szerettem volna. Sikeresnek akkor érzem magam, ha a befektetett munkám visszatérül mind eredmények mind visszajelzések terén.

A fizikai felkészülésen túl fordítasz – e figyelmet a mentális felkészültségre? Fontosnak tartod ezt? Volt -e olyan helyzet az eddigi pályafutásod során, amikor ez kiemelt szerepet kapott, vagy ez döntött el egy nehéz helyzetet?

Igen, fordítok figyelmet erre is. Felkészülés alatt, de egyébként akkor is, amikor nem készülök versenyre éppen, rengeteg sportpszichológiai témájú könyvet olvasok. Igen, sok hasznos információt találok ezekben a könyvekben, amit például színpadra lépés előtt (mindig nagyon izgulok) abszolút hasznosítani tudok.

Hogyan bírod a karantént? Hogyan tartod fejben is formában magad?

Eddig egészen jól viselem, természetesen furcsa, hogy épp nem készülök/készülhetek versenyre a jelenlegi helyzet miatt, de úgy vagyok vele, hogy ezt az időszakot is hasznosan töltöm, gondolok itt testi regenerációra. Az olvasás továbbra is a mindennapjaim része, ez sokat segít abban, hogy motivált maradjak. De az is nagy hajtóerő a számomra, hogy hétről hétre kiderül, hogy mennyire szeretem azt, amit csinálok és a jelen helyzetben is heti hatszor edzem, figyelek az étkezésemre. Ez egy „visszaigazolás”, hogy számomra ez nem egy kötelező tevékenység, hanem egy imádott életforma.

 

 

“Tanár úr kérem, én (ma is) készültem…”

Cikksorozatunk második részében arról beszélgettünk, milyen segítséget kaphatnak a tanulási nehézségekkel küzdő diákok iskolai – és ami még fontosabb, jelen esetben otthoni keretek között?

Folytatjuk a beszélgetést a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat okleveles gyógypedagógusával, Dobos Ildikóval.

 

Az SNI tanuló gyógypedagógiai ellátásra, míg a BTMN tanuló fejlesztő pedagógiai ellátásra jogosult, a szakértői véleményükben leírtak szerint. Az SNI tanulók ellátása gyógypedagógus kompetenciája, BTMN esetén fejlesztőpedagógus végzettség szükséges.

Szokás még a tanulási gyengeséget is elkülöníteni, őket többségi pedagógiai eszközökkel segítik, vagyis nincs fejlesztés, hanem korrepetálás, differenciált segítségadás az előírt számukra.

Mindegyikhez társulhat – szükség esetén – pszichés gondozás! Ez iskolapszichológusi, vagy pedagógiai szakszolgálati feladat.

Vannak olyan intézmények, amelyek rendelkeznek gyógypedagógus vagy fejlesztőpedagógus státusszal, így a fejlesztés helyben megoldható. Ahol ilyen nincs, ott utazó szakember jár ki az intézménybe a sikeres integráció megvalósulásához.

A fejlesztéseken túl a tanulókat megilleti a különleges bánásmód és kiemelt figyelem.  A szakértői vélemény minden esetben leírja a szükséges mentesítéseket, tanulásszervezési javaslatokat.

A mentesítést az igazgató – szülői kérvény alapján – adja meg, amit minden tanévben kérni kell. Erről határozat születik. Minden szakértői vélemény jelzi, hogy aki a  ”szakértői véleményekben foglaltakat szándékosan figyelmen kívül hagyja, szabálysértést követ el.”

Hogyan lehetnek hatékonyabbak, ha egyedül tanulnak?

A tanuláshoz való hozzáállás alakítható, fontos ebben a külső motiválás („Milyen sok energiát belefektettél”), de a belső monológ is („Megpróbálom, mert kihívás!”).

A kíváncsiság, a tudásvágy felkeltése, a kudarc elkerülése is lehet kedvcsináló.

Ha már az iskolában többet figyel, ezzel kevesebb jut otthonra, és segít a ráhangolódásban is. Érdemes a tanév elejétől folyamatosan tanulni, merjen kérdezni, mert felélénkít, másrészt gondolkodásra ösztönöz.

Az otthoni tanulásnál fontos szempontok lehetnek az alábbiak.

Szellőztessen ki tanulás előtt, kell a friss levegő!

Legyen csend és megfelelő fény!

Tervezze meg, mennyit tanul! (Egy tárgyra mennyi idő jut, szünetet iktasson be.)

Legyen rend az íróasztalán, előtte készítsen ki mindent, ami kell, más viszont ne legyen az asztalon! Érdemes a baloldalra tenni a tanulandókat, és amivel végzett, azt áttenni a másik oldalra, hogy lássa, hogy halad.

Jó hangulatban gyorsabban lehet tanulni (előtte idézzen fel három jó dolgot, ami aznap történt, vagy emlékezzen vissza egy jó jegyre, vagy mit fog tanulás után csinálni, stb.)

Azzal a tárggyal kezdje, ami érdekli (a kíváncsiság, sikerélmény szerepe…). Vagy kezdje könnyűvel, aztán a nehézzel, a végére könnyűt hagyjon.  Azonos tárgyból a szóbelit és írásbelit együtt csinálja!

A nehéz feladatokat bontsa részekre, közben jöhet egy kis jutalom (csoki, egy üzenet írása), de ne tartson nagy szünetet egy tantárgyon belül, mert kizökken… Pihentető lehet egy szemtorna, vagy kis lazító gyakorlat…

(Hasznos ötleteket találhatnak: a www.mindenmegtanulhato.hu oldalon.)

Dobos Ildikó
okleveles gyógypedagógus

Mit tehet a szülő, ha segíteni szeretne a gyermekének?

Tanulni kevés gyerek szeret… ezért a tanulási motiváció növelése elsődleges feladat.

Három terület végigjárása ajánlott:

Elsőként az alapprobléma kezelése (pl. a részképesség zavar, szorongások, a saját jutalmazási rendszer nem megfelelő módja, szociális intervenciók). Aztán a külső megerősítők optimalizálása (jutalmazás-centrikus oktatás, reális elvárások, családkonzultáció).

Harmadszor pedig a megfelelő tanulási technikák megtanulása, alkalmazása.

Sok pozitív megerősítést igényelnek, mert rengeteg kudarc éri őket. Nem szégyen otthon együtt tanulni, vagy magántanárt fogadni mellé, amíg meg nem ismeri a saját tanulási stílusát, és el nem sajátítja a tanulási technikákat.  Cél az önálló, sikeres tanulás kialakítása, ez sok idő és energia, de érdemes türelmesnek lenni, mert minden gyereknél más az elsajátításhoz szükséges idő.

A szülői csoportok, fórumok, szakkönyvek segíthetnek az elfogadásban, abban, hogy nincsenek egyedül a problémájukkal.

„Tanár úr kérem, én készültem…”

 

avagy diákok tanulási nehézséggel

# 01

 

Sok diákomtól hallottam a sokadik elégtelen vagy éppen kettes dolgozat / felelés után, hogy „de Tanárnő, én annyit készültem, annyit tanultam…”. Szülők, akik nem értik: „De hiszen ez a gyerek egyfolytában tanul…”

Dobos Ildikó okleveles gyógypedagógus

Sokan csak ülnek a könyv fölött, és igaziból nem tanulnak – de hogyan lehet megkülönböztetni őket azoktól, akik valóban „órákat tanulnak” – eredménytelenül? Mit is jelent a tanulási nehézség? A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat okleveles gyógypedagógusával, Dobos Ildikóval beszélgettem.

Átlagosan hány diák lehet érintett?

Mivel a Nemzeti köznevelési törvény is megkülönböztet két kategóriát, először érdemes ezt tisztáznunk.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) szerint:

 1. § 3. pont: Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos nevelési igényűnek.
 2. § 25. pont: Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.

A 2019/2020-as tanév eleji adatok szerint a sajátos nevelési igényű tanulók száma 56 ezer fő, közülük az integráltan oktatottak aránya 71,8 % (előző tanévben 71,1%). A középiskolások között 24440 fő a sajátos nevelési igényű.

Mikor van szükség segítségre?

 A nemzeti köznevelési törvény kimondja, hogy a gyermeknek/tanulónak joga, hogy állapotának, személyes adottságának megfelelő, megkülönböztetett ellátásban – különleges gondozásban, rehabilitációs célú ellátásban – részesüljön, és életkorától függetlenül a pedagógiai szakszolgálat intézményéhez forduljon segítségért (Nkt. 46. § (3) g). A gyermek szakértői vizsgálata javasolt, ha:

 • a mozgás-, beszédfejlődésében elakadások, eltérések mutatkoznak kortársaihoz képest,
 • a gyermek nehezen illeszkedik be kortárscsoportjába magatartás problémái miatt,
 • a korábban jól teljesítő gyermek viselkedése megváltozik – tanulási, iskolai teljesítménye romlik, viselkedése megváltozik,
 • az értelmi fejlődésében, a magatartásában a tanulása során általános nehézségek tapasztalhatóak,
 • bizonyos tantárgyakkal kapcsolatban folyamatos kudarcélmények érik (pl.: számolás, írás, olvasás),
 • bizonytalan a környezete abban, hogy a gyermek fejlettsége eléri-e az iskolába lépéshez szükséges szintet,
 • a gyermek bizonyos képességek terén korcsoportjához képest alulteljesít (mozgás, hallás, látás, beszéd stb. területén),
 • vagy ha korábbi szakértői vélemények felülvizsgálata esedékes.

Hogyan kerülhet sor a gyermek vizsgálatára?

 Vizsgálat kérése a lakóhely (állandó vagy tartózkodási) illetve az érintett nevelési, oktatási intézmény szerinti illetékességű kerületi tagintézménynél történik. A szakértői vizsgálat a szülő kérelmére, illetve, ha az eljárást nem a szülő kezdeményezi, a szülő egyetértésével indítható meg.

Ha a gyermek óvodai nevelésben, iskolai nevelésben, oktatásban részesül, az óvoda/ iskola köteles közreműködni a vizsgálat iránti kérelem elkészítésében. Az országos illetékességű szakértői bizottságokhoz bármely életkorban lévő gyermek szülei közvetlenül fordulhatnak.

Ha egy gyermek, tanuló beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd, vagy sajátos nevelési igényű, a szakértői bizottság egy, két vagy három évente, 16 éves koráig felülvizsgálja. Így szakértői véleménye érvényessége is – ezzel összefüggésben – meghatározott, melyet a szakértői vélemény tartalmaz. Ám rendkívüli felülvizsgálat ezen idő intervallumon belül is, indokkal kezdeményezhető.

A szakértői vizsgálat célja az enyhébb problémák feltárása, vagyis a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség (BTM) megállapítása vagy kizárása és az ehhez kapcsolódó vizsgálatok elvégzése. Emellett a komolyabb problémák esetében, a sajátos nevelési igény megállapítása vagy kizárása, és az ehhez kapcsolódó vizsgálatok elvégzése, illetve további vizsgálatok kezdeményezése, valamint a kisgyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének (iskolaérettség) megállapítása is ennek keretében történik.

 Mikor ajánlott igénybe venni a nevelési tanácsadást?

 Ha gyermekének testi-, lelki egészsége, érzelmi állapota, teljesítménye, terhelhetősége, érdeklődése, magatartása viselkedése jelentős változást mutat. A szakemberek különböző típusú foglalkozásokon segítenek ezeknek a gyerekeknek.

 Hogyan vehető igénybe a tanácsadás?

Nevelési tanácsadást a szülő bármikor kérhet, ha a fenti problémák valamelyikével találkozik. De a tanácsadás elkezdődhet a 16. évet betöltő serdülő kérésére, illetve a pedagógus, a gyermek-, ifjúság- és családvédelmi, az egészségügyi szolgáltatásban dolgozó szakemberek javaslatára is. 

A következő részben folytatjuk beszélgetésünket arról, hogy a szülő és a pedagógus hogyan segítheti az integráltan (iskolai keretek között) oktatott gyermekeket.

Félreértések elkerülése végett…

 

COACHING

PSZICHOTERÁPIA

A coach és a coachee interakciója aktívabb, informálisabb, a coach részéről személyesebb és önfeltáróbb, mint a terápia során.

A coach a hozzá fordulót saját élete professzionális szakértőjének tekinti, aki számára „intuíció pumpákat”, azaz kiinduló szempontokat, metaforákat, narratíva – ötleteket, vagyis proto – terveket ajánl. A coaching során kibontakozó interakció strukturáltabb, megoldásközpontúbb, általában olyan akció-tervek kidolgozására irányul, amelyek lehetővé teszik a coachee számára előzetes céljai megvalósítását.

A terápia átfogó módon arra irányul, hogy feltárjon és felfedezzen olyan, gyakran rejtett okokat, amelyek meghatározzák a kliens maladaptív viselkedését. A terápiás dialógusban sűrűbben fordulnak elő érzéseket és érzelmi folyamatokat reprezentáló kifejezések, mint a coachingban. A terapeuta, a klinikai módszerek professzionális használata révén, segíti a klienseket viselkedésük, kogníciójuk, érzelmeik, valamint egyéb személyes tulajdonságaik adaptívabbá alakításában, a mentális egészség elérésében.
A coach a coaching során létének személyesebb vonatkozásait is megvillantó kompetens barát, aki partneri kapcsolatot épít ki a coacheeval. A coaching során nincsenek élesen megvonva a határok, a coach gyakorta a saját személyét használja a változást előidéző „intuíciós pumpaként”. A coachnak kevésbé kell gondoskodó szerepet vállalnia, mint a terapeutának, hiszen szakmai eszközök hiányában nem is tudna standard módon reagálni a kliens „érzelmi törékenységére”. A legfontosabb különbség az (indulat)áttétel a terápia során. A terápiában a terapeutát „gyógyítónak” tekintik a kliensek. A terapeuta átfogó klinikai képzése és oktatása ezt az elvárást determinálja, elsősorban azért, mert a pszichoterápia egy ideje igazodik az orvosi modellhez. Amikor egy kliens terápiára megy, elvárja, hogy a terapeuta olyan szakértő legyen, aki többet tud a diagnózisról vagy problémáról, mint ő (az ügyfél).
Jövő – és célorientált, a kiaknázatlan lehetőségekre fókuszál. Az egész személyiségre irányul, aki arra törekszik, hogy maximalizálja teljesítményét mind a magánéletében, mind a munkában. A tudatosság szintjén történő beavatkozás célja az egyszerre vonzó és működőképes cselekvési tervek önreflexív kidolgozása és használata. Feladata a patológia felismerése és kezelése, valamint a tünetek enyhítése viselkedés, – kognitív terápia vagy analitikus beavatkozás révén. A fókusz általában visszamenőleges, a tudattalan kérdésekre irányul és a korábbi tapasztalatokból származó „károkkal” foglalkozik

 

Dr Kollár Life&Business Design Intézet engedélyével

 

2018 – as vizsganaptár, olasz nyelv, B2
Nyelvvizsga B2
Időpontok
Árak Ft- ban
Jelentkezés
Vizsga
Írásbeli
Szóbeli
Komplex
ECL
03.19.
11.08.
04.14.
12. 08.
17000
17000
28000
BME
03.18.
05.13.
08. 05.
10.07.
04.14.
06. 02.
08. 24.
10.27.
18500
14500
30000
ELTE1
04.10.

05.10.

05.05.

06.02.

05.02-08.

06.02-07.

13000
15000
28000
08.10.
09.08.
09.06-15.
10.10.
11.10.
11.02-07.
TELC2
04.23.
07.16.
09.03.
10.15.
05.26.
08.18.
10.06.
11.17.
32500
32500
32500
1 Az ELTE Origó nyelvvizsgánál az írásbeli és a szóbeli vizsga két külön időpontban van. Az 1. oszlop az írásbeli, a 2. a szóbelik időpontja.
2 A TELC nyelvvizsga olasz nyelvből nem akkreditált, ezt honosítani kell, melynek díja 10. 000 Ft

 

A vizsgadíjak a tavalyi árakhoz képest az emelkedtek, kivéve az ELTE Origó Nyelvi Centrumnál. Minden esetben van lehetőség pótjelentkezésre, de ennek díja van.

Viszont jó hír, hogy akár ingyenes is lehet a nyelvvizsga, hiszen 2018. január elsejétől támogatás is kérhető a befizetett összegre. Van néhány kitétel (természetesen a sikeres nyelvvizsga az alap, de első nyelvvizsgának kell lenni, és Te sem lehetsz 35 évnél idősebb, stb.), de érdemes utánanézni a részleteknek! Tájékozódhatsz a nyelvvizsgaközpontok oldalán is, de a Magyar Államkincstár honlapján találod a teljes infót, amit az alábbi linken olvashatsz.

//folyositas.tcs.allamkincstar.gov.hu/t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3k/23-az-els%C5%91-sikeres-nyelvvizsga-%C3%A9s-az-els%C5%91-emelt-szint%C5%B1-idegen-nyelvb%C5%91l-tett-%C3%A9retts%C3%A9gi-vizsga-d%C3%ADj%C3%A1hoz-ny%C3%BAjtott-t%C3%A1mogat%C3%A1s.html

A nyelvvizsgákról bővebb infó:

//telc.hu/vizsgaidopontok

//ecl.hu/nyelvvizsga-idopontok-2018/

//www.bmenyelvvizsga.bme.hu/hu/vizsganaptar/vizsga_elott

//www.onyc.hu/2018-as-vizsganaptar

 

 

Dinnyét csak szakembertől! Hét Tuti Tipp Tömören – az írásbelire

Anno volt forródrót az USA és a SZU között (érettségizők, ha ez új infó, akkor lehet elkezdeni idegeskedni… ) Jól jönne egy ilyen forró drót a diákok és a (magyar) tanár között is, mint afféle vészhívó vonal, kizárólag érettségi idejére. Mert bármilyen alapos is a felkészítés, minden évben van tuti legalább egy diák (jellemzően több), akinek az írásbeli előtt pár nappal esik le, hogy nemsokára tollszárat rágva, saját izzadságában úszva fog az üres papírra meredni a ballagási virágoktól még enyhén kriptaszagú teremben. Vagyis TÉNYLEG itt az érettségi!!!

Mit tegyen az ember fia / lánya, ha ilyenkor megrohanják a kérdések? Tegye fel azokat a hozzá hasonlóan pánikoló osztálytársainak, vagy a tudálékos strébereknek? Jellemzően egyik sem tud használható válaszokat adni. Esetleg zaklassa a tanárát fészbúkon? Vagy hívja fel?

Tanárként természetesen nagyon nehéz megállni, hogy ne oltsam le a jónépet, amiért a kb. (nem túlzás!!!) ezerszer szájba rágott infót kell még egyszer elmagyaráznom ahelyett, hogy a vasárnapi húslevest kanalaznám, vagy szombat este jól megérdemelt pihenésemet tölteném. De sebaj, egyszer van egy évben érettségi, ilyenkor nem kell oltogatni, úgyis fél az a kölyök épp eléggé. Úgyhogy, kedves Diákok, 15 év tapasztalatából leszűrt tuti tippjeim tárháza, tömören (hoppá, milyen alakzat is volt ez itten? Úgy van, stréberkéim, alliteráció. Ügyes.)

#1 Mi is a feladat?

„Ott essem el én / a harc mezején” … mondá Petőfi, de ha Te nem akarsz elvérezni, fogadd meg legfőbb és legfontosabb javaslatomat: koncentrálj a feladatra! A szövegalkotási (főleg a műértelmező) feladatoknál nem ritka, hogy 3 – 4 irányító szempontot is megadnak. Ezt azért teszik, mert erre kíváncsiak! Olvasd el nagyon figyelmesen és értelmezd, mi is a feladat? Vagyis: ha arra kérnek, hogy fuss 400 métert, ne állj neki fekvőtámaszozni.

#2 Írjak piszkozatot vagy rögtön essek neki a kidolgozásnak?

Írj vázlatot mindenképpen. Ez tartalmazza a főbb szerkezeti egységeket. Legyen bevezetés, tárgyalás, befejezés, ezek legyenek egymáshoz és a dolgozat terjedelméhez képest is arányosak! Ha 2 oldalt írsz, elég, ha a bevezetés – befejezés 4-5 soros. Gyakori hiba, hogy terjengős vagy az elején, a végét meg összecsapod. Ezt egy jó vázlattal elkerülheted. Kövesd a szaloncukor – elvet.

#3 Hogyan osszam be az időmet?

Remélhetőleg a neten található mintafeladatokat megoldottad, vagy a suliban a tanár átvette veletek. Így nagyjából tudod, mire mennyi időt kell szánni. Tippem: a piszkozatra és annak letisztázására szánt időre figyelj oda. Még vasárnap este is van időd: nyiss ki egy könyvet és kezdj el belőle másolni addig, amíg tele nem írsz – szépen!!! – két A/4 – es oldalt. Mérd az időt. Ennyi kell majd az érettségin, hogy a piszkozatot letisztázva átmásold. Így nem tudsz megcsúszni, és időben befejezed a dolgozatot.

#5 Ha valamit kihagytam, csillagozzam meg és írjam a végére?

Ha hallgattál rám, ilyen nem fordulhat elő, mert a piszkozatban már minden a helyére került. Így azt csak le kell tisztázni. DE: ha mégis elrontottad, javaslatom: NE csillagozz. Inkább számozz, felső indexben. Ja, és az írásmű végén ne felejtsd el leírni a kihagyott részt. (Na jó, ha csak egy dolgot hagytál ki, csillagozhatsz.)

#6  Ha valamit elrontottam, hogyan javítsam?

Tedd zárójelbe. Biztonság kedvéért át is húzhatod, egy, azaz EGY darab vízszintes vonallal. Ne satírozz, hibajavítózni pedig szigorúan tilos!

#7 De hát én így írom …

Ismerős fordulat, amikor arra hivatkozol: TE így írod a „k” betűt vagy az ékezeteket, nehogy már a tanár ezt helyesírási hibának vegye! Nem vagyunk kriptográfusok, nem feladatunk a kódfejtés. Írj úgy, hogy el tudjuk olvasni. Úgy, hogy egyértelmű legyen: hosszú vagy rövid az az „í”? Diplomatáknak üzenem (akik úgy írják az ékezeteket, hogy erre is meg arra is rá lehessen fogni): ne szívózz a tanárral.

Nyilván van egy plusz tipp a végére: vasárnap este feküdj le időben. Ha erős késztetést érzel, hogy az utolsó pillanatokban is a jegyzeteid olvasgasd, tedd meg. Máskülönben csak forgolódni fogsz alvás helyett. De a legjobb, ha kipihened magad, aztán utánad a vízözön. Kéz és lábtörést! (Hidd el, kedden jobb lesz. Akkor már nem parázol annyira.)

(Mindannyian tudjuk: ahány ház, annyi szokás. Vesd össze a fentieket a tanárod javaslataival, és ha bármi ellentmondást tapasztalsz, az övét vedd alapul. Ő javítja ugyanis a dolgozatod, nem én.)

 

2017 – es vizsganaptár, olasz nyelv, B2
Nyelvvizsga B2
Időpontok
Árak Ft- ban
Jelentkezés
Vizsga
Írásbeli
Szóbeli
Komplex
ECL
03.09.
11.09.
04.08.
12. 09.
15000
15000
25000
BME
03.12.
05.14.
08. 06.
10.15.
04.01.
06. 01.
08. 25.
11.04.
13500
17500
27500
ITK1
04.10.
05.06.
05.02-12.
13000
15000
28000
08.10.
09.09.
09.07-14.
10.10.
11.04.
11.02-10.
TELC2
03.06./ 03.27.
04.24./ 05.15.
07.10./ 07.31.
08.28./ 09.18.
10.16./ 11.06.
04.08.
05.15.
08.12.
09.30.
11.18.
32000
32000
32000
1 Az ITK Origó nyelvvizsgánál az írásbeli és a szóbeli vizsga két külön időpontban van. Az 1. oszlop az írásbeli, a 2. a szóbelik időpontja.
2 A TELC nyelvvizsga olasz nyelvből nem akkreditált, ezt honosítani kell, melynek díja 10. 000 Ft

 

Bővebb infó:

//telc.hu/vizsgaidopontok

//www.onyc.hu/vizsganaptar-2016 (ez valójában a 2017 – es vizsganaptár!)

//www.bmenyelvvizsga.bme.hu/hu/vizsganaptar/vizsga_elott

//ecl.hu/nyelvvizsga-idopontok-2017/

Ha kicsi a tét, a kedvem sötét!

Olaszul érettségiző diákok, figyelem!

Márciustól érettségi vizsgára felkészítő tanfolyam indul! Itt a helyed,

 • ha szeretnéd a meglévő tudásod rendszerezni, elmélyíteni
 • ha vannak még vakfoltok a tudásodban
 • ha bepánikoltál
 • ha még nem pánikolsz, de tudod, hogy fogsz
 • ha eddig nem nagyon tanultál, de kéne az a kettes
 • ha a többletpontok kellenek
 • ha jól jönne egy kis motiváció
 • ha gyakorolni szeretnél, de nincs kivel
 • ha megerősítést szeretnél, hogy mindent tudsz
 • ha középszinten érettségiznél
 • ha emelt szintre jelentkeztél

Előzetes szintfelmérést követően teljesen személyre szabott felkészülési tervet készítünk, hogy magabiztos és sikeres legyél a vizsgán!

Nagy a tét, úgyhogy a jókedv is garantált!

Jelentkezni az alábbi elérhetőségeken tudsz:

info@vcoaching.hu

+36 20 280 26 80

Készítsük elő a puskaport!

Elbeszélői nézőpont, lehetséges olvasat, elemző bemutatás, motívum, toposz, műfaji sajátosságok, felszólalás, hozzászólás, motivációs levél, stilisztikai – poétikai jellegzetességek…

Van köztük ismeretlen fogalom? Amiről azt sem tudod, eszik – e vagy isszák?

Pánikra semmi ok! A 2017. márciusában induló középszintű magyar érettségire felkészítő tanfolyamon mindenre választ kapsz!

Az írásbeli vizsgára felkészítő szakaszban a legfontosabb feladattípusokat tekintjük át és gyakoroljuk, majd május közepétől a szóbeli vizsgára állunk át. A tárgyi ismereteken kívül rengeteg tippet, ötletet, hatásos segítséget kapsz, hogy az érettségin magabiztos, felkészült légy és a legjobb formádat add!

Ismered a mondást: “Bízzunk Istenben, de tartsuk szárazon a puskaport!”

Vagyis számítsunk a legjobbra, de azért legyünk felkészülve mindenre!

Jelentkezni az alábbi elérhetőségeken tudsz:

info@vcoaching.hu

+36 20 280 26 80

 

Pénz beszél – az érettségin is…

A félreértések elkerülése végett már a bejegyzés elején szeretném leszögezni: a cím az Élő idegen nyelv szóbeli témakörében bekövetkezett változásokra utal. Ugyanis a 2017. tavaszi érettségin már pénzzel kapcsolatos tételek is szerepelnek a szóbeli vizsgán  (minden élő idegen nyelv esetében, egységesen.)

De – mint tudjuk – rossz az, aki rosszra gondol…

Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet 2017. január 1-jétől hatályos .

Ebben az élő idegen nyelvekre vonatkozó legfontosabb változások a következők:

1. A NAT-hoz igazítva az élő idegen nyelvi érettségi vizsga középszintje a Közös Európai Referenciakeret (KER) értelmében a B1 szintnek, az emelt szint továbbra is a B2 szintnek felel meg. Ennek alapján mind a követelményekből mind a vizsga leírásából kikerültek az A2-re vonatkozó magyarázatok, az A2 szintnek megfelelő feladatok.

2. A módosítás törli az eddigi hat nyelvre (angol, német, francia, olasz, orosz, spanyol) vonatkozó külön-külön mellékleteket, és ÉLŐ IDEGEN NYELV címen közös vizsgakövetelményt és vizsgaleírást ír elő minden egyes élő idegen nyelvre.

3. A vizsga korábbi kilenc témaköre kiegészül egy tizedikkel, a gazdasággal.”

(forrás: //ofi.hu/idegen-nyelv-mintafeladatsorok, kiemelés tőlem)

Vagyis a követelményszint emelkedett, erre érdemes felkészülni!

Az új, gazdaság témakörébe középszinten pedig a családi gazdálkodás, a pénz szerepe a mindennapokban, illetve a vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, bank) tartoznak.

A feladattípusok, illetve a vizsga felépítése nem változik. Továbbra is a négy készséget mérő írásbeli feladatsorból (olvasott szöveg értése, nyelvhelyesség, hallott szöveg értése, íráskészség) és egy szóbeli tétel kifejtéséből áll. A pontszámok eloszlása, aránya sem változott.