Pénz beszél – az érettségin is…

A félreértések elkerülése végett már a bejegyzés elején szeretném leszögezni: a cím az Élő idegen nyelv szóbeli témakörében bekövetkezett változásokra utal. Ugyanis a 2017. tavaszi érettségin már pénzzel kapcsolatos tételek is szerepelnek a szóbeli vizsgán  (minden élő idegen nyelv esetében, egységesen.)

De – mint tudjuk – rossz az, aki rosszra gondol…

Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet 2017. január 1-jétől hatályos .

Ebben az élő idegen nyelvekre vonatkozó legfontosabb változások a következők:

1. A NAT-hoz igazítva az élő idegen nyelvi érettségi vizsga középszintje a Közös Európai Referenciakeret (KER) értelmében a B1 szintnek, az emelt szint továbbra is a B2 szintnek felel meg. Ennek alapján mind a követelményekből mind a vizsga leírásából kikerültek az A2-re vonatkozó magyarázatok, az A2 szintnek megfelelő feladatok.

2. A módosítás törli az eddigi hat nyelvre (angol, német, francia, olasz, orosz, spanyol) vonatkozó külön-külön mellékleteket, és ÉLŐ IDEGEN NYELV címen közös vizsgakövetelményt és vizsgaleírást ír elő minden egyes élő idegen nyelvre.

3. A vizsga korábbi kilenc témaköre kiegészül egy tizedikkel, a gazdasággal.”

(forrás: //ofi.hu/idegen-nyelv-mintafeladatsorok, kiemelés tőlem)

Vagyis a követelményszint emelkedett, erre érdemes felkészülni!

Az új, gazdaság témakörébe középszinten pedig a családi gazdálkodás, a pénz szerepe a mindennapokban, illetve a vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, bank) tartoznak.

A feladattípusok, illetve a vizsga felépítése nem változik. Továbbra is a négy készséget mérő írásbeli feladatsorból (olvasott szöveg értése, nyelvhelyesség, hallott szöveg értése, íráskészség) és egy szóbeli tétel kifejtéséből áll. A pontszámok eloszlása, aránya sem változott.

 

Administrator