középszint

Pénz beszél – az érettségin is…

A félreértések elkerülése végett már a bejegyzés elején szeretném leszögezni: a cím az Élő idegen nyelv szóbeli témakörében bekövetkezett változásokra utal. Ugyanis a 2017. tavaszi érettségin már pénzzel kapcsolatos tételek is szerepelnek a szóbeli vizsgán  (minden élő idegen nyelv esetében, egységesen.)

De – mint tudjuk – rossz az, aki rosszra gondol…

Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet 2017. január 1-jétől hatályos .

Ebben az élő idegen nyelvekre vonatkozó legfontosabb változások a következők:

1. A NAT-hoz igazítva az élő idegen nyelvi érettségi vizsga középszintje a Közös Európai Referenciakeret (KER) értelmében a B1 szintnek, az emelt szint továbbra is a B2 szintnek felel meg. Ennek alapján mind a követelményekből mind a vizsga leírásából kikerültek az A2-re vonatkozó magyarázatok, az A2 szintnek megfelelő feladatok.

2. A módosítás törli az eddigi hat nyelvre (angol, német, francia, olasz, orosz, spanyol) vonatkozó külön-külön mellékleteket, és ÉLŐ IDEGEN NYELV címen közös vizsgakövetelményt és vizsgaleírást ír elő minden egyes élő idegen nyelvre.

3. A vizsga korábbi kilenc témaköre kiegészül egy tizedikkel, a gazdasággal.”

(forrás: //ofi.hu/idegen-nyelv-mintafeladatsorok, kiemelés tőlem)

Vagyis a követelményszint emelkedett, erre érdemes felkészülni!

Az új, gazdaság témakörébe középszinten pedig a családi gazdálkodás, a pénz szerepe a mindennapokban, illetve a vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, bank) tartoznak.

A feladattípusok, illetve a vizsga felépítése nem változik. Továbbra is a négy készséget mérő írásbeli feladatsorból (olvasott szöveg értése, nyelvhelyesség, hallott szöveg értése, íráskészség) és egy szóbeli tétel kifejtéséből áll. A pontszámok eloszlása, aránya sem változott.

 

Így változik középszinten a magyar érettségi II.

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM, KÖZÉPSZINT

 

                     RÉGI (2016 – ig)                    

ÚJ (2017. tavaszi vizsgaidőszak)

 

IRODALOM

legalább 20 tétel, a vizsgakövetelmény útmutatója szerint összeállítva

 

I. Életművek (6 tétel)

I. Művek a magyar irodalomból I. Kötelező szerzők (6 tétel)

II. Portrék (legalább 2 tétel)

II. Művek a magyar irodalomból II. Választható szerzők (6 tétel) (a régi II. és III. témakör összevonása)

III. Látásmódok (legalább 2 tétel)

III. Művek a magyar irodalomból III. Kortárs szerzők (1 tétel)

IV. A kortárs irodalomból (legalább 1 tétel)

V. Világirodalom (legalább 1 tétel)

IV. Művek a világirodalomból (3 tétel)

VI. Színház-és drámatörténet

(legalább 1 tétel)

V. Színház és dráma (2 tétel)

VII. Az irodalom határterületei

(legalább 1 tétel)

VI. Az irodalom határterületei (1 tétel)

VIII. Regionális kultúra (legalább 1 tétel)

VII. Regionális kultúra és a határon túli irodalom (1 tétel)

 

MAGYAR NYELV

legalább 20 tétel, témakörönként 2 – 4 tétel

 

I. Ember és nyelv

I. Kommunikáció

II. Kommunikáció

II. A magyar nyelv története

III. A magyar nyelv története

III. Ember és nyelvhasználat

(a régi I. és IV. témakör összevonása)

IV. Nyelv és társadalom

IV. A nyelvi szintek

V. A nyelvi szintek

V. A szöveg

VI. A szöveg

VI. A retorika alapjai

VII. A retorika alapjai

VII. Stílus és jelentés

VII. Stílus és jelentés

 

Mint látható, sem a témakörök, sem a tételek száma nem emelkedett, sőt, a témakörök száma csökkent.

A csoportosítás módja változott.

Így változik középszinten a magyar érettségi I.

A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA RENDSZERE, 2017. MÁJUS

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

KÖZÉPSZINT

 

ÍRÁSBELI VIZSGARÉSZ

SZÓBELI VIZSGARÉSZ

Központi feladatsor

Vizsgáztató tanár által összeállított tételsor

Szövegértés és szövegalkotás szövegértés kötelező 90 perc 40 pont Tartalom 1 irodalom tétel 25 pont 35 pont
érvelés / gyakorlati szövegalkotás egyet kell választani 10 pont
1 magyar nyelvi tétel 10 pont
Szövegalkotás

 

 

 

 

 

 

műértelmezés / összehasonlító elemzés

 

 

 

 

egyet kell választani

 

 

 

150 perc

 

 

 

40 pont

Nyelvi minőség A két szóbeli felelet együtt             15 pont
Tartalom 25 pont Felkészülési idő 30 perc
Szerkezet 5 pont Szóbeli vizsga időtartama 15 perc
Nyelvi igényesség 10 pont A szóbeli feleletek sorrendje tetszőleges (a vizsgázó dönthet, hogy irodalom vagy magyar nyelvi tételből felel előbb)
Írásbeli vizsgarészekben együtt Helyesírás 8 pont
Íráskép 2 pont
Segédanyagok Magyar helyesírási szótár Iskola biztosítja Szöveggyűjtemény, kötelező olvasmányok, művészeti albumok Iskola biztosítja
Összesen 100 pont 50 pont

Összpontszám:

150 pont