Így változik középszinten a magyar érettségi I.

A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA RENDSZERE, 2017. MÁJUS

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

KÖZÉPSZINT

 

ÍRÁSBELI VIZSGARÉSZ

SZÓBELI VIZSGARÉSZ

Központi feladatsor

Vizsgáztató tanár által összeállított tételsor

Szövegértés és szövegalkotás szövegértés kötelező 90 perc 40 pont Tartalom 1 irodalom tétel 25 pont 35 pont
érvelés / gyakorlati szövegalkotás egyet kell választani 10 pont
1 magyar nyelvi tétel 10 pont
Szövegalkotás

 

 

 

 

 

 

műértelmezés / összehasonlító elemzés

 

 

 

 

egyet kell választani

 

 

 

150 perc

 

 

 

40 pont

Nyelvi minőség A két szóbeli felelet együtt             15 pont
Tartalom 25 pont Felkészülési idő 30 perc
Szerkezet 5 pont Szóbeli vizsga időtartama 15 perc
Nyelvi igényesség 10 pont A szóbeli feleletek sorrendje tetszőleges (a vizsgázó dönthet, hogy irodalom vagy magyar nyelvi tételből felel előbb)
Írásbeli vizsgarészekben együtt Helyesírás 8 pont
Íráskép 2 pont
Segédanyagok Magyar helyesírási szótár Iskola biztosítja Szöveggyűjtemény, kötelező olvasmányok, művészeti albumok Iskola biztosítja
Összesen 100 pont 50 pont

Összpontszám:

150 pont

 

Administrator