Érettségi

Olasz emelt szintű érettségi vizsga

A kurzus az emelt szintű érettségi vizsga követelményeinek figyelembe vételével készít fel a megmérettetésre.

 • képességfelmérés
 • szintfelmérés (Feltérképezzük, honnan indulunk?)
 • ütemterv készítése (Milyen gyakran találkozunk?)
 • tananyag, tankönyv kiválasztása
 • minden nyelvi készség fejlesztése
  • olvasott szöveg értése
  • nyelvhelyesség
  • hallott szöveg értése
  • íráskészség
  • beszédkészség az érettségi témaköreinek megfelelően
 • egyéni, páros, csoportos keretben (páros, csoportos kedvezmények)
 • online (előzetes egyeztetés esetén személyesen)
Magyar nyelv és irodalom, középszintű érettségi vizsga

A 2017. tanévben életbe lépő változásokat követve készülünk a középszintű érettségi vizsgára magyar nyelv és irodalomból.

 • egyéni időbeosztás: választhatsz hét közbeni vagy intenzív hétvégi időpontok közül
 • képességfelmérés
 • szintfelmérés
 • feladattípusok
  • Szövegértési feladatok
  • Szövegalkotási feladatok típusai (köznapi szövegalkotás, műértelmezés)
  • Egyéb szövegalkotási feladattípusok (hozzászólás, vitaindító, felszólalás, stb.)
  • Helyesírás fejlesztése
  • Anyanyelvi, nyelvhelyességi feladatok
  • Szóbeli témakörök, tételek áttekintése
  • Felkészülés a szóbeli vizsgára
 • egyéni, páros, csoportos keretben (páros, csoportos kedvezmények)
Olasz középszintű érettségi vizsga

A kurzus a középszintű érettségi vizsga követelményeinek figyelembe vételével készít fel a megmérettetésre.

 • képességfelmérés
 • szintfelmérés (Feltérképezzük, honnan indulunk?)
 • ütemterv készítése (Milyen gyakran találkozunk?)
 • tananyag, tankönyv kiválasztása
 • minden nyelvi készség fejlesztése
  • olvasott szöveg értése
  • nyelvhelyesség
  • hallott szöveg értése
  • íráskészség
  • beszédkészség az érettségi témaköreinek megfelelően
 • egyéni, páros, csoportos keretben. Ha többen jöttök, az óradíjak is kedvezőbbek! 🙂
 • online (előzetes egyeztetés esetén személyesen)
Magyar nyelv és irodalom, emelt szintű érettségi vizsga

A z aktuális szabályozást, követelményeket követve készülünk az emelt szintű érettségi vizsgára magyar nyelv és irodalomból.

 • egyéni időbeosztás: választhatsz hét közbeni vagy intenzív hétvégi időpontok közül
 • képességfelmérés
 • szintfelmérés
 • feladattípusok
  • Szövegértési feladatok
  • Nyelvi – irodalmi műveltségi feladatsorok
  • Szövegalkotási feladatok típusai (műértelmezés, reflektálás)
  • Egyéb szövegalkotási feladattípusok
  • Helyesírás fejlesztése
  • Anyanyelvi, nyelvhelyességi feladatok
  • Szóbeli témakörök, tételek áttekintése
  • Felkészülés a szóbeli vizsgára
 • egyéni, páros, csoportos keretben (páros, csoportos kedvezmények)