Olasz emelt szintű érettségi vizsga

Olasz emelt szintű érettségi vizsga

Courses Info

A kurzus az emelt szintű érettségi vizsga követelményeinek figyelembe vételével készít fel a megmérettetésre.

 • képességfelmérés
 • szintfelmérés (Feltérképezzük, honnan indulunk?)
 • ütemterv készítése (Milyen gyakran találkozunk?)
 • tananyag, tankönyv kiválasztása
 • minden nyelvi készség fejlesztése
  • olvasott szöveg értése
  • nyelvhelyesség
  • hallott szöveg értése
  • íráskészség
  • beszédkészség az érettségi témaköreinek megfelelően
 • egyéni, páros, csoportos keretben (páros, csoportos kedvezmények)
 • online (előzetes egyeztetés esetén személyesen)