Kaposvár

Álláskeresési kalauz

Az álláskeresési tréning során feltérképezzük az Ön személyiségének, érdeklődésének, képességeinek leginkább megfelelő munkaterületeket, és lehetőségeit a munkaerőpiacon.

Akár pályakezdő, akár pályamódosító, újrakezdő vagy aktív álláskereső, a találkozók során nemcsak tervet készítünk, hanem a megvalósításban is együttműködünk.

Tematika

 • Célkitűzés
 • Erőforrások feltérképezése (értékrend, készségek – képességek, érdeklődési kör)
 • Az álláskeresés színterei
 • Az önéletrajzírás
 • Hasznos tippek az állásinterjúra

A találkozók száma és gyakorisága igazodik az egyéni igényekhez.

Online vagy személyesen.

 

Coaching

A coach az a személy, aki több, vagy más jellegű tapasztalattal, nézőponttal, stratégiával, mintával rendelkezik, és képes arra, hogy a hozzá forduló egyént valamilyen cél elérésében segítse, támogassa.

A coaching egy folyamat, amely során az adott helyzetet együtt oldjuk meg: feltérképezzük az Ön saját erőforrásait, és olyan tervet készítünk, amelyet meg is lehet valósítani. Azonban ahogy az edző sem futja le a távot a sportoló helyett, úgy a cselekvés is az Ön dolga. Én minden tapasztalatommal és egy ütős eszköztárral támogatom, hogy célba érjen.

Miben tudok segíteni?

 • valamilyen személyes cél elérésében
 • jövőkép kialakításában, tisztázásában (Hogyan akarok élni?)
 • a vágyott állapot elérésében (Hogyan éljek boldog, kielégítő életet?)
 • értékek, értékrend tisztázásában (Mi a fontos számomra?)
 • önismeret fejlesztésében (Mik az erősségeim, hogyan tudom ezeket kihasználni?)
 • elakadások megoldásában (konfliktushelyzetek, kapcsolati, munkahelyi problémák, kiúttalanság, döntéshelyzet)
 • újratervezésben (Változtatni szeretnék!)
 • szemléletváltásban
 • a célok megvalósításában
 • tehetségének kibontakoztatásában

A találkozók száma, gyakorisága igazodik az Ön egyéni igényeihez.

Az első alkalom díjmentes. Ekkor kötelezettségek nélkül beszélgetünk, és eldöntjük, szeretnénk -e együtt dolgozni.

Online vagy személyesen.

Életpályatervezés

A pályaválasztási tanácsadás befektetés a jövőbe. Életünk jelentős részét munkával töltjük. A munkánk lehet öröm, az önmegvalósítás egyik forrása, de lehet kínszenvedés is. Érezhetjük úgy, hogy “nem ilyen lovat akartam”, de az is előfordul, hogy megváltozott körülményeink miatt kényszerülünk pályamódosításra. A munkaerőpiac állandó változásai miatt nekünk is fejlődni, változni, változtatni kell.

A pályaorientációs konzultáció abban segít, hogy (újra) megtaláljuk helyünket a munkaerőpiacon, és olyan munkát találjunk, amely megelégedésünkre szolgál, képesek vagyunk elvégezni és piacképes (azaz kifizetődő).

Az 5 találkozó során együtt feltérképezzük és megtervezzük ezeket a döntéseket.

A tanácsadás tematikája:

 • Értékrend feltérképezése (Mely értékek fontosak az Ön számára?)
 • Készségek, képességek vizsgálata (Erősségek, gyengeségek)
 • Érdeklődési kör
 • Információszerzés (irányok kijelölése: Kell – e új dolgot tanulni? Álláskeresési kalauz)
 • Karrierterv készítése (Konkrét lépések meghatározása)
 • Online (vagy személyesen)

A találkozók végére határozott elképzelései lesznek és egy megvalósítható terv a kezében.

Üdv a fedélzeten!

Pályaorientációs konzultáció

A pályaválasztási tanácsadás befektetés a jövődbe. Életed jelentős részét fogod munkával tölteni. Eldöntheted, hogy ez öröm, önmagad kiteljesítése legyen számodra, vagy kínszenvedés, esetleg a “jobb ötletem nem volt” – alapján történjen.

Az 5 találkozó során együtt feltérképezzük és megtervezzük az életed következő lépéseit megalapozó döntéseket.

A tanácsadás tematikája:

 • Értékrended feltérképezése (Mely értékek fontosak számodra?)
 • Készségeid, képességeid vizsgálata (Miben vagy jó, mik az erőforrásaid?)
 • Érdeklődési köröd
 • Információszerzés (irányok kijelölése: iskolaválasztás, szakok, szakképzések,vagy a munka világa)
 • Karrierterv készítése (Konkrét lépések meghatározása)

A találkozók végére határozott elképzeléseid lesznek és egy megvalósítható terv a kezedben, mellyel sikeresen tudod megtenni az első lépéseket az önmegvalósítás, a boldog élet megteremtésében.

Összhangba hozzuk a személyiséged ezzel a felgyorsult világgal, és megkeressük azt a helyet, ahova pont TE kellesz. Megkeressük, mire vágysz igazán, és megnézzük, piacképes – e ez?

Aztán azt is, hogyan tudod elérni ezt a célt. Lépésről lépésre.

Online (előzetes egyeztetés esetén személyesen)

 

A hatékony tanulás stratégiái

“A tanulás nem felkészülés az életre. A tanulás maga az élet.” (John Dewey, amerikai filozófus)

„ A vállalatok számára a diploma mellett (vagy épp helyett) egyre fontosabbá válik a tanulási készség, vagy attitűd, amikor munkaerőt toboroznak. A gyorsan változó, innovációktól hangos környezetben ezek szerepe felértékelődik.” (Profession.hu)

A 21. században elengedhetetlen az élethosszig tartó tanulás – amely nem korlátozódik az iskolapadra. Egész életünket meghatározó folyamat. Ismeretek és tudás megszerzése mellett készség – és képességfejlesztés, jártasság kialakítása, személyiségfejlesztés.

Annak megalapozása, hogy a későbbiekben mennyire leszünk versenyképesek a munkaerőpiacon, mennyire tudunk lépést tartani a “felgyorsult világgal”, mennyire gyorsan tudunk alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez, mennyire vagyunk birtokában erőforrásainknak. Végső soron annak kulcsa, mennyire leszünk képesek boldogulni az életben?

A kurzus keretein belül:

 • vizsgáljuk az egyéni tanulási szokásokat
 • megismersz tanulási stratégiákat
 • kiderítjük, milyen a tanulási stílusod
 • megismersz és elsajátítasz tanulási technikákat, módszereket
 • képesek leszel a hatékony tanulásra, azaz az információ megszerzésére és feldolgozására
 • fejlesztjük a kritikai gondolkodást
 • egyéni, páros, csoportos formában
 • egyéni időbeosztásban
 • online (előzetes egyeztetés esetén személyesen)

 

 

Magyar nyelv és irodalom, középszintű érettségi vizsga

A 2017. tanévben életbe lépő változásokat követve készülünk a középszintű érettségi vizsgára magyar nyelv és irodalomból.

 • egyéni időbeosztás: választhatsz hét közbeni vagy intenzív hétvégi időpontok közül
 • képességfelmérés
 • szintfelmérés
 • feladattípusok
  • Szövegértési feladatok
  • Szövegalkotási feladatok típusai (köznapi szövegalkotás, műértelmezés)
  • Egyéb szövegalkotási feladattípusok (hozzászólás, vitaindító, felszólalás, stb.)
  • Helyesírás fejlesztése
  • Anyanyelvi, nyelvhelyességi feladatok
  • Szóbeli témakörök, tételek áttekintése
  • Felkészülés a szóbeli vizsgára
 • egyéni, páros, csoportos keretben (páros, csoportos kedvezmények)
Felkészítés a középiskolai felvételi vizsgára, magyar nyelv

A kurzus a középfokú felvételi vizsga magyar nyelvi feladatainak megoldására készít fel.

 • szintfelmérés
 • képességfelmérés
 • szövegértési feladatok
 • a nyelvi szintek ismétlése (hangtan, szóelemek, szószerkezetek, mondattan, szövegtan)
 • fogalmazási, szövegalkotási feladatok
 • helyesírás fejlesztése
 • szókincs fejlesztése
 • egyéni, páros, csoportos keretben (páros, csoportos kedvezmény!)
 • egyéni igényeknek megfelelő órabeosztás
 • hetente 1X1, vagy 1X2 óra
Magyar nyelv és irodalom, emelt szintű érettségi vizsga

A z aktuális szabályozást, követelményeket követve készülünk az emelt szintű érettségi vizsgára magyar nyelv és irodalomból.

 • egyéni időbeosztás: választhatsz hét közbeni vagy intenzív hétvégi időpontok közül
 • képességfelmérés
 • szintfelmérés
 • feladattípusok
  • Szövegértési feladatok
  • Nyelvi – irodalmi műveltségi feladatsorok
  • Szövegalkotási feladatok típusai (műértelmezés, reflektálás)
  • Egyéb szövegalkotási feladattípusok
  • Helyesírás fejlesztése
  • Anyanyelvi, nyelvhelyességi feladatok
  • Szóbeli témakörök, tételek áttekintése
  • Felkészülés a szóbeli vizsgára
 • egyéni, páros, csoportos keretben (páros, csoportos kedvezmények)

 

 

Olasz középfok B2

 

A kurzus az egyéni igényeket figyelembe véve készít fel a B2 – es szintű, középfokú olasz nyelvtudás megszerzésére.

 • Célkitűzéssel kezdjük
  • ha nyelvvizsga, akkor a nyelvvizsga típusát
  • ha (külföldi) munka, akkor a munka jellegét
  • ha diplomához kell, akkor a nyelvvizsga típusát
  • ha hobbiból, akkor ennek megfelelően
 • Majd felmérjük az (esetleges) előzetes tudást, képességeket
 • Megtervezzük az órabeosztás (heti hány alkalom)
 • Ennek alapján egyéni haladási tervet készítünk
 • Kiválasztjuk a tananyagot, tankönyvet
 • Elkezdjük a közös tanulást, melyben a célkitűzésnek megfelelő nyelvi készségeket fejlesztjük
  • globális szövegértés
  • nyelvhelyesség (nyelvtani ismeretek)
  • hallott szöveg értése
  • íráskészség
  • beszédkészség
 • Lehetőség van egyéni, páros, csoportos keretben tanulni. Ennek megfelelően alakulnak az óradíjak is.
 • online (előzetes egyeztetés esetén személyesen)