Felkészítés a középiskolai felvételi vizsgára, magyar nyelv

Felkészítés a középiskolai felvételi vizsgára, magyar nyelv

Courses Info

A kurzus a középfokú felvételi vizsga magyar nyelvi feladatainak megoldására készít fel.

  • szintfelmérés
  • képességfelmérés
  • szövegértési feladatok
  • a nyelvi szintek ismétlése (hangtan, szóelemek, szószerkezetek, mondattan, szövegtan)
  • fogalmazási, szövegalkotási feladatok
  • helyesírás fejlesztése
  • szókincs fejlesztése
  • egyéni, páros, csoportos keretben (páros, csoportos kedvezmény!)
  • egyéni igényeknek megfelelő órabeosztás
  • hetente 1X1, vagy 1X2 óra