INTENZÍV Középiskolai felvételi előkészítő

INTENZÍV Középiskolai felvételi előkészítő

Courses Info

A kurzus a középfokú felvételi vizsga magyar nyelvi feladatainak megoldására készít fel.

 • szintfelmérés
 • képességfelmérés
 • szövegértési feladatok
 • a nyelvi szintek ismétlése (hangtan, szóelemek, szószerkezetek, mondattan, szövegtan)
 • irodalmi művek (lírai művek) elemzési szempontjai
 • alakzatok és szóképek
 • fogalmazási, szövegalkotási feladatok
 • helyesírás fejlesztése
 • szókincs fejlesztése
 • típusfeladatok a felvételi vizsgán
 • tanulási stratégiák az otthoni felkészülés hatékonyságának növeléséhez
 • egyéni / páros / csoportos
 • Napi 5X45 perc, összesen 15 óra