Alap szint

Felkészítés a középiskolai felvételi vizsgára, magyar nyelv

A kurzus a középfokú felvételi vizsga magyar nyelvi feladatainak megoldására készít fel.

 • szintfelmérés
 • képességfelmérés
 • szövegértési feladatok
 • a nyelvi szintek ismétlése (hangtan, szóelemek, szószerkezetek, mondattan, szövegtan)
 • fogalmazási, szövegalkotási feladatok
 • helyesírás fejlesztése
 • szókincs fejlesztése
 • egyéni, páros, csoportos keretben (páros, csoportos kedvezmény!)
 • egyéni igényeknek megfelelő órabeosztás
 • hetente 1X1, vagy 1X2 óra
Olasz alapfok A1, A2

A kurzus az egyéni igényeket figyelembe véve készít fel az A1, A2 – es szintű, alapfokú olasz nyelvtudás megszerzésére.

 • célkitűzés (érettségi nyelvvizsga, külföldi munka, hobbi)
 • képességfelmérés
 • egyéni órabeosztás
 • egyéni haladási terv
 • tananyag, tankönyv kiválasztása a célkitűzésnek megfelelően
 • minden nyelvi készség fejlesztése
  • globális szövegértés
  • nyelvhelyesség (nyelvtani alapismeretek)
  • hallott szöveg értése
  • íráskészség (rövid üzenetek, levelek)
  • beszédkészség
 • egyéni, páros, csoportos keretben
 • online (előzetes egyeztetés esetén személyesen)